Hvor mange er underdekket på innboforsikring? Det er avgjørende at du alltid har korrekt dekning på din forsikring!

Det er mye man skal tenke over når man går til anskaffelse av en forsikring. Enten det gjelder bilforsikring, boligforsikring, livsforsikring eller innboforsikring. Når det gjelder bilforsikring er man pålagt å ha en ansvarsforsikring som et minimum. Ellers får man simpelthen ikke kjøre bilen. Ut over dette kan man velge kasko eller delkasko, og forsikringsselskapene bruker spesielle parametere å vurdere bilens verdi ut fra. Er det snakk om større skader som for eksempel i forbindelse med ulykker eller andre hendelser hvor skadene er så omfattende at det er snakk om kondemnering, vil forsikringsselskapene i tillegg sende ut en representant for ytterligere vurdering.

Innboforsikring er frivillig – men det er ikke lurt å droppe den!

Boligforsikring er fortsatt en frivillig forsikring i Norge. Men da verdiene her ofte er store regnes det nesten som en selvfølge at man har en. Som oftest er det boligens takstverdi som ligger til grunn for hvor stor denne forsikringen skal være. Det kan være lurt å få ny takst med jevne mellomrom, slik at man til enhver tid vet at boligen er forsikringsmessig dekket på best mulig måte.

Det samme med livsforsikring, men denne fastsettes som regel litt mer etter skjønn. Det kan være til dels vanskelig å følge noen form for standard i så henseende. På samme måte kan det være vanskelig å vurdere hva man skal vektlegge ved tegning av en innboforsikring. Det kan være vanskelig å selv vurdere hva verdien er av innboet man besitter.

Ingen hjem er like, og for på best mulig måte sette verdien på alt det man eier og ønsker dekket av en innboforsikring er det bare en måte å gjøre dette på. Nemlig ved å lage en eller flere innbolister. Her kan man ikke bare påfører hva man eier, men også prisen på det da det ble kjøpt. Dette kan være vanskelig hvis det er snakk om arvegods eller andre gjenstander med affeksjonsverdi. Dette kan for eksempel en brukthandler eller auksjonarius være behjelpelig med.

Hvor mange er underdekket på innboforsikring? Oppdater innbolistene!

En annen ting er at hvis man hele tiden kjøper nye ting må man også huske å oppdatere innbolistene, slik at disse faktisk kan brukes dersom uhellet først skulle være ute. Alt for mange slurver med dette og er faktisk underdekket hva innboforsikringen gjelder, eller de er alt for beskjedne når det kommer til å sette en verdi på innboet sitt. Det antas at kun 80{cf41b051527fbb2ef266be981e87df000f766ce081b010a21cfe29048f238083} av de som har en innboforsikring er 100{cf41b051527fbb2ef266be981e87df000f766ce081b010a21cfe29048f238083} eller bedre dekket enn hva som regnes for et minimum for å kunne rekonstruere et hjem etter en større skade hvor dette kan være nødvendig.

En gylden regel er at dersom boligen skulle bli totalskadet, la oss si i en eventuell brann, så skal innboforsikringen være stor nok til at man kan gå ut og kjøpe absolutt alt nytt dagen etter forsikringsutbetalingen.

Hvor mange er underdekket på innboforsikring?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!