Få full inventarkontroll med Innbo24

 Innbo24 er en oversikt over ditt innbo; en innboliste

 Hva eier du, og hva er det verdt?

 Innbo24 kan brukes til forsikringsselskapet ved uhell/skade/brann/tyveri

 Innbo24 sørger for at du har korrekt dekning på din forsikring

 Innbo24 er for alle som eier eller leier bolig

Kun tre trinn!

KNIPS

Ta bilde med mobilen, iPaden eller last opp via PC.

BESKRIV

Gi en kjapp beskrivelse av hva du har tatt bilde av

SETT VERDI

Skriv en verdi på det du har tatt bilde av

FERDIG!

Det er alt!

Siste nyheter

Siste nyheter og bloggposter fra Innbo24-gjengen

Vi vil gjerne hjelpe deg også!

Opprett en gratis konto nå!

Innboliste er kanskje den viktigste forsikringen

Innboforsikringen er kanskje en av de viktigste forsikringene man tegner. Der de aller fleste har forsikring på både bil og eiendom og livsforsikring. Det er dessverre mange som ikke prioriterer en innboforsikring – og en god innboliste. Dette til tross for at ofte har man eiendeler og løsøre som langt overstiger bilen i verdi. I enkelte tilfeller også boligen man bor i.

Sett deg ned og tenk grundig over hva du eier. Det være seg møbler, smykker, elektroniske gjenstander, klær og annet løsøre. Så vil man hurtig oppdage at dette ikke er ubetydelige verdier som hurtig kan komme opp i millionbeløp hvis alt akutt skulle anskaffes om igjen.

Obs – det er store forskjeller på innboforsikring hos de forskjellige forsikringsselskapene

Litt avhengig av hvilket forsikringsselskap man tegner en innboforsikring hos, vil hva den dekker til dels kunne variere ganske mye. Noen innboforsikringer dekker betraktelig mer enn hva man tradisjonelt forbinder med begrepet innbo. Ikke sjeldent dekker de til en viss grad også sykler, båter, tilhengere og bagasje man bringer med seg på reiser. Andre igjen dekker kun det som til enhver tid befinner seg innenfor hjemmets fire vegger, og knapt nok det.

Har man først bestemt seg for å tegne en innboforsikring vil det være naturlig å henvende seg til det forsikringsselskapet man kanskje allerede benytter seg av til andre forsikringer. Da utløses det ofte bonusordninger og rabatter som kan være svært gunstige. I tillegg får man alle forsikringene samlet, på en og samme regning.

InnbolisteSkal man derimot ut og finne et forsikringsselskap å tegne innboforsikring hos, er det en del ting man bør være oppmerksom på. Ikke bare hvilken pris de opererer med, men også hva som dekkes. Til slutt også hva man kan forvente å få utbetalt dersom en skade skulle oppstå. Selskapets betingelser er også noe man bør kikke nærmere på og ta med i vurderingen før man tar et endelig valg. Og for ikke å snakke om hvilket renomé selskapet har i markedet. Dette kan et enkelt Google søk lett kan gi en pekepinn på.

Dokumenter innboet ditt – lag innboliste!

Så har man valgt et selskap man ønsker å ha innboforsikring hos. Da bør man så godt og grundig som overhodet mulig dokumentere hvilke eiendeler man faktisk har, og ønsker dekket av innboforsikringen. Dette være seg alt fra klær til møbler og annet løsøre, og ikke overraskende kommer man hurtig opp i ikke så rent ubetydelige beløp dersom man plutselig skulle stå på bar bakke og få behov for å kjøpe alt om igjen.

Dette dokumenteres best ved å ta bilder av de viktigste eiendelene sine. Spare på kvitteringer og ikke minst lage en så detaljert liste som mulig over hva man faktisk eier. Alt fra små nipsgjenstander til elektriske gjenstander som fjernsyn, datautstyr, spillkonsoller. Også annet løsøre som toalettrullholdere og møbler, for å nevne noen. Jo mer man har oppført på en slik liste desto lettere er det for forsikringsselskapet å vite hvor stor en eventuell utbetaling blir.

Innbo24 hjelper deg med å få kontroll på hva du eier, hva det er verdt – og om du har rett dekning.