Hvem har ikke innboforsikring? En av de viktiste forsikringene man kan ha – og det er mange som føler for å «spare» penger.

Det er mange gode grunner til å tegne forsikringer. Spesielt hvis man har ting av verdi man ikke ønsker å tape dersom en eller annen form for uhell skulle skje. Noen forsikringer er faktisk også påbudt, som for eksempel ansvarsforsikring på kjøretøy. Dette er lovbestemt, og man får ikke registrert eller brukstillatelse på et kjøretøy dersom dette ikke er i orden.

Andre forsikringer igjen er nesten for en selvfølge å regne. Ingen ville vel kjøpe en bolig i millionklassen uten å i det minste ha en brannforsikring. Men selv om dette kanskje ville være den viktigste forsikringen man kan tegne, er det likevel mange som velger å ikke ha en slik.

Hvem har ikke innboforsikring?

En undersøkelse utført av forsikringsselskapet If i 2014 viste at så mange som 10.000 boliger i Norge ikke hadde forsikring på det tidspunktet. Undersøkelsen ble utført ved å sammenligne tall fra Statistisk Sentralbyrå, bransjestatistikk fra Finans Norge og Ifs egen skadestatistikk. Sannsynligvis er tallene mye større, da ikke alle forsikringsselskaper innrapporterer hvem som til enhver tid har hvilke forsikringer. Et annet moment: mange har flere forsikringer slått sammen.

Når det kommer til antall innboforsikringer i Norge finnes det ingen direkte undersøkelser som kan fortelle noe om dette. Men det antas at betraktelig flere dropper innboforsikringen enn de som unnlater å tegne boligforsikring. Spesielt blant unge – her er det mange som velger det bort. En undersøkelse utført av TNS Gallup i 2011 viste da at rundt 20{cf41b051527fbb2ef266be981e87df000f766ce081b010a21cfe29048f238083} av borteboende studenter ikke hadde noen form for forsikring som dekket innbo og løsøre.

Hvorfor det er slik vites ikke med sikkerhet. Men det kan antas at økonomiske årsaker er den viktigste årsaken. Også også ren og skjær uvitenhet er en faktor man må regne med spiller inn.

Hvem har ikke innboforsikring? Noen årsaker til at noen velger det bort

Mange tror også at innbo og annet løsøre er dekket inn under den ordinære boligforsikringen. Men dette er vanligvis ikke tilfelle. En ordinær boligforsikring dekker sjelden mer enn skader som oppstår på bygningsmassen. For eksempel ved en eventuell brann eller vannskade. Enkelte forsikringer dekker også naturskader.

Derfor er det viktig å ikke bare forsikre det ytre, selve boligen, men også alt det som befinner seg inne i den. En god innboforsikring dekker ikke bare alt av innbo som for eksempel møbler, hvitevarer og annet løsøre, den kan også dekke sykler, tilhengere, båter og bagasje på reise, for å nevne noen.

Velger man å gå til anskaffelse av en boligforsikring bør man samtidig forhøre seg med forsikringsselskapet hvilke andre forsikringer de anbefaler, og ikke minst hvilke betingelser de stiller ved tegning av en innboforsikring. Det kan være betydelige beløp å spare hvis man har en samlet portefølje hos et enkelt forsikringsselskap fremfor å spre forsikringene over flere selskaper.

Å velge å ikke ha noen form for forsikring er svært risikabelt, og kan få katastrofale økonomiske konsekvenser dersom uhellet skulle være ute.

Hvem har ikke innboforsikring?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!