Hva dekkes av innboforsikring? Vi skal prøve å gi svaret her.

Den typiske innboforsikring er ment å skulle dekke kostnadene ved innkjøp av nytt innbo dersom det man allerede eier skulle enten bli skadet i for eksempel en brann eller tilsvarende, eller ved tyveri. Mange tror at dette kun gjelder møbler og annet løsøre man har innenfor boligens fire vegger. Men faktisk kan en innboforsikring være så utrolig mye mer omfattende enn kun det. For ikke bare dekker den absolutt alt du eier innendørs, men en god innboforsikring kan også dekke en lang rekke ting utenfor boligen. Ja, den kan til og med dekke innbo i noen andres bolig, bare de rette forutsetningene er til stede.

Hva dekkes av innboforsikring – noen eksempler

Noen eksempler på dette kan være at innboforsikringen kort sagt rett og slett dekker alt man eier. Enten det er møbler, pyntegjenstander, elektriske innretninger, datamaskiner, stereoanlegg, klær, smykker og annet løsøre man har innen i selve boligen. Litt mindre kjent er det at de fleste innboforsikringer også dekker alt man har utenfor boligen. Dette kan være sykler, ski, sportsutstyr, tilhengere til bilen, båten og hagemøbler. Også andre ting man kanskje har lagret i enten en utebod eller i garasjen.

Strekker man den enda lenger: En god innboforsikring vil også dekke tap av sykkel ved tyveri dersom sykkelen er låst ved for eksempel en jernbanestasjon i adskillig avstand fra hjemmet. Betingelsene her er ofte at sykkelen skal ha vært sikret med minimum lås for at forsikringen skal gjelde.

Det mange imidlertid ikke alltid er klar over er at innboforsikringen faktisk også kan dekke innbo og løsøre på helt andre adresser enn der hvor den er tegnet. Denne særordningen gjelder i de tilfeller hvor en familie har barn som studerer og bor utenfor hjemmet i studietiden. Da kan dennes innbo og løsøre også dekkes av hjemmets innboforsikring, på betingelse av at studenten beholder sin folkeregistrerte adresse hjemme hos foreldrene som står som forsikringstakere, og bare bor midlertidig utenfor hjemmet i forbindelse med studier. Hvis barnet som studerer melder flytting av folkeregistrert adresse, må vedkommende selv tegne egen innboforsikring på den nye adressen. Selv om den kun er midlertidig under studietiden.

Hva dekkes av innboforsikring – båt og tilhengere?

At tilhengere til bilen og eventuelle båter også dekkes av innboforsikringen er noe ikke alle vet, og her er det ofte en del betingelser ute og går. For eksempel gjelder innboforsikringen bare så lenge tilhengeren eller båten oppbevares på eiendommen. Og da forsvarlig låst eller på annen måte hensatt slik at de verken kan stjeles eller på annen måte ødelegges. Det anbefales uansett å tegne egne forsikringer på disse gjenstandene. Slike forsikringer gjerne er betraktelig mer omfattende enn hva en innboforsikring vil være i forhold til dette. Undersøk gjerne med det forsikringsselskapet de andre forsikringene er tegnet hos, da det ofte gis gode rabatter hvis man samler flere i en portefølje.
Hva dekkes av innboforsikring?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!