Alle bedrifter kan ha et behov for å lagre dokumentasjon av alt dem eier på ett sted. Dette brukes for å dokumentere sine eiendeler hvis det er tyveri, brann eller andre uhell og ulykker som skjer. En innboliste for bedrifter er en mangelvare hos små og mellomstore foretak.

Med innbolisten fra Innbo24, kan bedrifter ha full kontroll på inventaret. Også håndverkere med biler full av utstyr og verktøy kan være spesielt utsatt. Dem har et ekstra stort behov for dokumentasjon dersom det skulle skje uforutsette hendelser.

Innbo24 er bygget for både private og næringsdrivende, og det er muligh for bedrifter å motta faktura i stedet for kortbetaling.

Innboliste for bedrifter er en mangelvare!

Mange bedrifter «sluntrer unna» å føre en skikkelig innboliste. Her er det mye penger som potensielt kan gå tapt dersom uhellet er ute, og man ikke har god nok dokumentasjon på hva man eier. Det kan være tidkrevende å ha en oppdatert og god innboliste for bedrifter! Men konsekvensen er så ubehagelig dersom man ikkke har full kontroll. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er ytterligere behov og tilpasninger.

Mye av grunnen til dette, er at det finnes såkalt «inventory software» for store bedrifter – men ikke noe som er tilpasset mindre bedrifter med opp til 100 ansatte, og «relativt» begrenset innbo. Det er også en kjennsgjerning at det tar tid å dokumentere alt en bedrift eier, men ikke la det stå i veien for å ha full dokumentasjon av bedriftens innbo.

Priser

Det koster like mye for en bedrift som privatperson med Innbo24: Gratis for basisversjonen, og 349,- (inkl. mva.) pr. år for full versjon!

Innbo24 er en norskutviklet programvare som retter seg mot private og bedrifter som har behov for innboliste.

Innboliste for bedrifter

Mer lesestoff om innboliste for bedrifter og innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!