Innboforsikring som student? De fleste familier opplever på et eller annet tidspunkt i livet at de håpefulle unge menneskene de inneholder ønsker å bryte opp fra hjemmets lune rede og flytter hjemmefra. Noen permanent, mens andre igjen kun for kortere eller lenger opphold i forbindelse med videreutdannelse eller studier.

Innboforsikring som student – flytte?

Har man da en god innboforsikring kan det hende denne også dekker disse dersom enkelte betingelser oppfylles. Flytter barna hjemmefra på permanent basis og melder flytting til folkeregisteret vil ikke foreldrenes innboforsikring dekke dette. Da må de selv tegne de forsikringene de får behov for å dekke et eventuelt tap.

Er flyttingen midlertidig, og kun i forbindelse med studier eller annen skolegang i forbindelse med utdannelse? Da kan foreldrenes innboforsikring faktisk dekke barnas innbo og løsøre så lenge barnet ikke melder flytting. Man opprettholder da den opprinnelige adressen på hjemstedet.

Likevel er det en del ting man bør være oppmerksom på i så henseende. Blant annet må man oppjustere innboforsikringen slik at den også dekker verdiene i den midlertidige boligen. Dette være seg eventuelle hvitevarer, møbler og annet løsøre som enten anskaffes i forbindelse med flyttingen. Eller ting som barnet tar med seg hjemmefra.

Det kan fort dreie seg om betydelige beløp. Og nå har man ikke bare en adresse som kan bli utsatt for alt fra brann til vannskader og tyveri, men to, bør man også ta høyde for dette med tanke på hvilken forsikringssum man bør gå for.

Videre bør man også tenke gjennom hvilke andre forsikringer som bør endre eller oppjusteres når de unge flytter hjemmefra for å studere. For eksempel må de unge ha sin egen reiseforsikring dersom de har fylt 21 år. Skal de ha et kjøretøy må de også selv sørge for å forsikre dette.

Innboforsikring som student – vilkår

Ut over dette gjelder de samme vilkår for innboforsikring for barna som om de bodde hjemme, og omfatter alt fra datamaskiner til mobiltelefoner og sykler de eventuelt måtte ta med seg til den midlertidige boligen. Det samme gjelder studiemateriell som ofte kan være kostbart å erstatte dersom dette skulle bli skadet eller stjålet, eller andre ting man har til låns under studietiden. Mange studiesteder tilbyr lån av nødvendig datautstyr for å gjennomføre studiene, og da bør man undersøke hvorvidt dette forsikres av studiestedet, eller om man selv må stå for dette.

Står man i en slik situasjon hvor en eller flere av familiens medlemmer skal flytte hjemmefra for å studere kan det være en god ide å gå i dialog med forsikringsselskapet for å forhøre seg hvordan man best skal forholde seg til dette, og om de eventuelt har noen gode råd å ta med seg på veien. Og ikke minst for å høre hvilke betingelser som gjelder så lenge barnet eller barna studerer.

Innboforsikring som student?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!