At det er viktig med en så korrekt og fullstendig innboliste som mulig når det gjelder innboforsikring er nok allment kjent. Men at det også er viktig i forbindelse med arv er kanskje noe mindre kjent. I forbindelse med et eventuelt forsikringsoppgjør vil en slik liste være til stor hjelp. Det vil lette forsikringsselskapet arbeid betraktelig med å regne seg frem til et riktige beløpet å utbetale i ettertid.

Innboliste og arv – noen tips

Når det gjelder i forbindelse med arv er det flere faktorer som spiller inn. En detaljert liste over alt innbo og løsøre i et arveoppgjør være til stor hjelp for den som administrerer boet. Da vil alle parter får sin rettmessige del av arven. Men en slik liste vil også være til stor hjelp dersom man allerede har en innboforsikring og denne så skal utvides med en lang rekke nytt innbo og løsøre i forbindelse med et eventuelt arveoppgjør.

For ikke bare kan man overføre de oppførte gjenstandene til den innbolisten man allerede har. Det vil være også enklere å fastsette verdien på de arvede gjenstandene dersom man har et utgangspunkt. Ulempen med slike innbolister ved arv kan imidlertid være at det kan være vanskelig å sette en verdi på mange av gjenstandene. Spesielt hvis man ikke vet hvor eller hvordan de er anskaffet, eller hva de kan ha kostet. I mange tilfeller har man verken kvitteringer å vise til, og den eneste som har svarene man leter er død.

Innboliste og arv – få hjelp!

Er det innbo og løsøre man er usikker på hvilken verdi har, finnes det profesjonelle aktører som kan bidra. Er det møbler man mistenker er av antikvarisk verdi vil en antikvitetshandler kunne bidra. Er det bøker vil et antikvariat kunne hjelpe. Andre ting av affeksjonsverdi vil være noe vanskeligere, men dette kan man snakke med forsikringsselskapet om.

Ellers kan det være et godt tips å oppfordre den man potensielt skal arve av på et så tidlig tidspunkt som mulig å selv sette opp en innboliste da denne ofte selv vet best hvilke gjenstander som er kjøpt hvor. Og ikke minst for selv å ha en oversikt med tanke å eventuelt å selv tegne seg sin egen innboforsikring.

Skulle det imidlertid av praktiske årsaker ikke la seg gjøre å sette opp en slik innboliste, så er her noen tips: Før et eventuelt arveoppgjør, bør arvingene snarest mulig gjøre dette i felleskap etter den avdøde er gått bort. Ikke minst med tanke på verdisettelsen av alt som inngår i dødsboet. Eventuelt bør de få en nøytral part til å gjøre dette for seg slik at arveoppgjøret går så rettferdig som mulig for seg.

Innboliste og arv

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!