Når uhellet er ute – hva gjør man da?

Ingenting er så kjedelig som å bli utsatt for en skade, være seg en bulk i bilen, en stjålet sykkel eller kanskje enda verre, en brann. Både biler og sykler finnes det heldigvis egne forsikringer for, men hvis det gjelder skader som går utover innbo og annet løsøre i hjemmet forutsetter det en egen innboforsikring dersom dette skal dekkes hvis uhellet først er ute.

Noe av det første man må gjøre ved en skade er å vurdere skadeomfanget best mulig på egenhånd. Er det minimale skader man enkelt kan rette opp i selv kan det hende dette er den beste løsningen i forhold til en forsikring som ofte operer med en egenandel. Er beløpet for å rette opp skaden selv mindre enn egenandelen? Da vil det sannsynligvis lønne seg å ta det utenfor forsikringen for å begrense eventuelt tap av bonus. I tillegg er det jotross alt er rimeligere.

Når uhellet er ute – omfang

Er skaden av et slikt omfang at det blir nødvendig å koble inn forsikringsselskapet? Da er det første man bør gjøre kontakte dem slik at de blir involvert på et så tidlig tidspunkt som mulig. Da vil de gjøre en vurdering hvorvidt de vil sende ut en representant for å kikke nærmere på skaden. Dem vurderer så hva som skal skje videre. Er skaden alvorlig, som for eksempel ved en brann? Da vil forsikringsselskapet først og fremst sørge for at du tilstrekkelig med midler slik at du ikke står tomhendt på gaten. Dette bidraget vil være akutt og være ment til å dekke det aller nødvendigste man trenger der og da. Som eksempelvis klær, mat og økonomiske garantier slik at man kan finne et sted å bo inntil videre avklaring foreligger.

Når dette er gjort vil forsikringsselskapet gjøre en vurdering på hva en eventuell utbetaling vil bli. Og her er det viktig å ha kontroll på hvilke eiendeler man besitter. En liste over klær, møbler, interiør og annet løsøre vil være til stor hjelp i dette arbeidet. Helst med så mye dokumentasjon som mulig. Bilder og kopi av kvitteringer er noen eksempler på slik dokumentasjon. Og når det gjelder elektriske gjenstander som for eksempel fjernsyn, stereoanlegg og datamaskiner bør man ha den korrekte typebetegnelsen på alt skrevet ned, gjerne med serienummer. Hvilket også kan være praktisk i tilfelle innbrudd eller annet tyveri.

Når uhellet er ute – hvor lang tid tar utbetaling?

Tiden det tar å få utbetalt etter en eventuell skade kan variere litt, men erfaringsmessig går det hurtigere jo bedre dokumentasjon som forelegges forsikringsselskapet. Akuttbeløpet utbetales svært hurtig. Gjerne i løpet av en dag eller to, i helt spesielle tilfeller allerede etter noen få timer. Full utbetaling kan ta noe lenger tid, spesielt i de tilfeller skadeårsaken skal etterforskes, som ved for eksempel brann eller større natur- eller vannskader.

Når uhellet er ute

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!