Som med det meste annet her i livet finnes det også gode og mindre gode alternativer innen forsikringer. Deriblant også innboforsikringer. Hva er en god og dårlig innboforsikring?

Å vite hva som er en god innboforsikring kontra en dårlig er ikke så godt å se sånn uten videre. Det er flere faktorer som spiller inn i så henseende. Dessuten avhenger mye av hvilke krav man selv stiller til en innboforsikring. Slik at det som er et etter forholdene godt tilbud for noen, kanskje vil oppfattes som det stikk motsatte av andre. Alt avhenger av hvilke preferanser man har i utgangspunktet.

God og dårlig innboforsikring?´– eksempler

Eksempelvis vil en innboforsikring som også dekker tyveri av sykkel andre steder enn hjemadressen være fint for den som faktisk har en sykkel og ofte benytter seg av den utenfor hjemmets faste adresse, men har man ikke det vil dette være en unødig oppføring å betale for. Hvilket betyr at det som oppfattes som godt for noen vil være en unødvendig utgift for andre.

Dette alene er selvfølgelig ikke nok til å fastslå hvorvidt en forsikring er god eller dårlig. Men det er klart at dekning og pris er avgjørende faktorer som ofte henger sammen. Skal man gjøre en grundigere vurdering må man først og fremst se på hva hver enkelt forsikring dekker i detalj. Skriv gjerne ned detaljene i de forsikringene som ønskes vurdert. Gjør notater som kan holdes opp mot hverandre for å sammenligne. Videre bør de forskjellige vilkårene vurderes, og man bør se på hvilke variabler hvert enkelt selskap opererer med.

Man kan imidlertid også selv være med på å påvirke hvorvidt en forsikring skal være god eller dårlig, og har man allerede en eller flere forsikringer i et selskap er det heller ikke usannsynlig de er til å forhandle med. Som et eksempel kan det nevnes at de selskapene som tilbyr tyveriforsikring av sykkel inkludert i innboforsikringen så vil det være forskjell på om sykkelen står ulåst i et gatemiljø, eller låst med FG-godkjent lås i en låst utebod eller i et overvåket garasjeanlegg.

God og dårlig innboforsikring?

På samme måte kan det ha innvirkning hvor godt boligen ellers er sikret i forhold til eventuelt brann eller vannskader. Her spiller faktorer som antall røykvarslere inn, og om det er montert komfyrvakt på kjøkkenet, eller sikkerhetsventil på vannbaserte hvitevarer som for eksempel vaskemaskin og oppvaskmaskin. Innbruddsalarm tilknyttet vaktsentral er også en faktor som ofte tas med i beregningen av en innboforsikring, og sist, men ikke minst, verdien på innbo og annet løsøre. Det vil utvilsomt påvirke prisen hvis boligen er innredet med chesterfieldmøbler, mingvaser og malerier av kjente kunstnere på veggene.

Men når alt kommer til alt vil det hele avhenge av hvilke kriterier man selv synes er viktige i forbindelse med en innboforsikring, og hva som dekkes til hvilken pris.

Hvordan kan man se hva som er en god og dårlig innboforsikring?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!