Alle som enten eier eller leier bolig bør ha en eller flere forsikringer i tilfelle noe skulle skje. Vi viser deg hvordan dokumentere innbo.

Alle som enten eier eller leier bolig bør ha en eller flere forsikringer i tilfelle noe skulle skje. Litt avhengig av hvilke forhold man disponerer boligen under, og hva slags bolig det rent faktisk er snakk om, er det ikke alltid det er nødvendig med en boligforsikring. Dette kan være i de tilfeller man eier eller leier en leilighet. Da finnes det ofte forsikring mot ytre påvirkninger, og man er dekket av en felles forsikring gjennom boligsameiet. Eller hvis man leier og boligeier står for de nødvendige forsikringene.

Det som derimot alltid er ens eget ansvar er å sørge for at alt innbo er forsikret, Det gjøres ved å tegne en dertil egnet innboforsikring. Denne innboforsikringen skal sørge for at man får igjen de verdiene man allerede eier. Dersom et uhell mot formodning skulle være ute, være seg brann, vannskade eller tyveri av eiendeler.

Husk dette: Noe av det første man må sørge for når man tegner en innboforsikring er å lage en oversikt! Få med hvilke eiendeler og løsøre man faktisk har. Da kan det dokumenteres i ettertid hvis det blir aktuelt med et forsikringsoppgjør. Kan man ikke bevise hvilke verdien man faktisk besitter? Da kan det være vanskelig å overbevise forsikringsselskapet om å utbetale det beløpet man mener seg berettiget til, og man får mindre utbetalt enn forventet.

Hvordan dokumentere innbo – noen enkle grep

Med noen få og enkle grep kan man sikre seg dokumentasjon på dette. Ikke rent sjelden sitter man på mye større verdier enn man skulle tro i utgangspunktet.

Før – så var noe av det første man gjorde, var å lage en så detaljert liste som mulig, gjerne i et regneark, hvor man beskriver eiendelen best mulig, hvor den er kjøpt og til hvilken pris. Når det gjelder større ting som for eksempel fjernsyn, datamaskiner og hvitevarer kan man med fordel også notere ned typebetegnelsen og eventuelt serienummer.

Dette er det slutt på nå. Innbo24 gjør dette for deg, på en meget enkel og oversiktlig måte!

Møbler og pyntegjenstander bør fotograferes, og bildene oppbevares elektronisk i en ekstern tjeneste. Her finnes ikke mange gode alternativer, derfor lagde vi Innbo24!

Hvordan dokumentere innbo – boden?

Sykler bør også fotograferes og serienummer noteres. Det samme med eventuelt sportsutstyr som ski, kajakker eller andre ting som er lett gjenkjennelige av utseende og kan identifiseres ut fra et bilde. Hvilket også er hendig dersom gjenstandene skulle bli stjålet og må erstattes av den grunn.

Ved siden av å fotografere eiendelene og notere serienummer og typebetegnelse er det alltid lurt å ta vare på kvitteringene på alt man kjøper. Disse bør imidlertid enten også fotograferes eller skannes og lastes opp. Mange forretninger i dag bruker et termisk papir til kvitteringene sine, slik at teksten på dem forsvinner etter en viss tid. Disse skannede kvitteringene kan med fordel oppbevares sammen med alle de andre bildene. Da har man har alt på et og samme sted dersom man skulle få bruk for dem.

Hvordan dokumentere innbo?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!