De aller fleste eier, eller leier, egen bolig. Men hvor mange har innboforsikring?

Etter forsikring på selve boligen, er en innboforsikring den nest viktigste forsikringen man kan tegne. Faktisk kan den i enkelte tilfeller være viktigere! Innbo og annet løsøre ikke så rent sjelden kan overgå selve boligen i verdi, noe de fleste slett ikke tenker over.

En annen ting som er verdt å tenke over er at har man en boligforsikring, så vil man få dekket en ny bolig dersom uhellet har skjedd. Enten den skulle bli utsatt for brann, vannskade eller andre ytre påvirkninger vil man gjerne ha muligheten for å etablere seg på nytt. Og med en solid forsikring vil dette være mulig uten de helt store utfordringene. Men skulle innboet bli skadet i den samme situasjonen vil man uten en god innboforsikring stille svært svakt. De økonomiske konsekvensene kan bli katastrofale. For der det er fullt mulig å finne seg et nytt sted å bo, er det ikke uten videre like enkelt å fylle boligen med alt man trenger for å holde hverdagslivet i gang som man er vant til.

Hvor mange har innboforsikring? Det er et tillegg til boligforsikringen?

Derfor skulle man tro at de aller fleste har tegnet nettopp en innboforsikring i tillegg til den ordinære boligforsikringen. Men undersøkelser viser at det ikke alltid er slik. I 2014 gjennomførte forsikringsselskapet If en undersøkelse hvor de blant annet sammenlignet tall fra Finans Norge og Statistisk Sentralbyrå med sine egne statistikker over skader. Her kom de frem til at så mange som over 10.000 boliger ikke var forsikret overhodet. Sannsynligvis er det betraktelig flere som heller ikke har noen form for innboforsikring. Mange tror dessuten også feilaktig at dersom de enten bor i borettslag eller i en leiet bolig så dekker fellesforsikringen også innbo og løsøre. Men slik er det ofte ikke, og man er selv ansvarlig for å tegne alle de nødvendige forsikringene man trenger!

Noen presise tall for akkurat hvor mange som per i dag har tegnet en gyldig innboforsikring vites ikke med sikkerhet. Sannsynligheten for at det nok er størstedelen av boligeierne er i høyeste grad til stede. Selv om ikke alle har innboforsikringen gjennom noe spesielt forsikringsselskap finnes det andre alternativer. Blant annet tilbyr flere fagforeninger og andre organisasjoner denne type forsikring gjennom medlemskapsordningene sine. Noen tall vi har sett (kilde) tyder på at ca 90{cf41b051527fbb2ef266be981e87df000f766ce081b010a21cfe29048f238083} av dem som leier eller eier bolig, har innboforsikring.

Hvor mange har innboforsikring? Sjekk om du er overforsikret

Av samme grunn hender det forsikringstakere faktisk er dekket dobbelt opp hva innboforsikring angår, da de ikke bare har en egen innboforsikring hos et forsikringsselskap, samtidig som de er dekket inn på annet vis gjennom eventuelle medlemskap i forening eller lignende som har dette som en av medlemsfordelene sine. Hvilket gjør at det kan være lurt å lese gjennom alle betingelser og forpliktelser når man melder seg inn i en organisasjon, da det kan være en del penger å spare hvis det skulle være slik at man på denne måten blir dobbelt forsikret.

Hvor mange har innboforsikring?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!