Når man skal velg innboforsikring, er det en liten jungel å finne frem i. Hvilke selskaper tilbyr innboforsikring?

Der det tradisjonelt sett har vært forsikringsselskapenes oppgave å tilby forsikringer til de som måtte ønske det, er det de siste årene kommet en lang rekke andre aktører på banen som tilbyr de samme tjenestene i mer eller mindre samme grad. Blant disse finner man banker, fagforeninger og andre organisasjoner som tilbyr dette til sine medlemmer. Flere av de sistnevnte formidler også løsninger via både ett og flere selskaper, som igjen tilbyr forskjellige rabattordninger i forbindelse med medlemskapet.

Dette innebærer selvfølgelig en lang rekke både fordeler og ulemper. Ikke minst kan det virke overveldende på enkelte da det er langt flere aktører å forholde seg til. Spesielt hvis man er “tilbudsjeger” og skifter både bank og forsikringstilbyder alt ettersom hvordan prisene i markedet svinger. Dessuten kan det være vanskelig å holde styr på hvilke forsikringer som gjelder hvor, og hvor lenge, da flere av disse overlapper hverandre. Dessuten er mange ikke en gang klar over at de overhodet er forsikret. Dette ses da fortrinnsvis ofte gjennom avtaler i forbindelse med medlemskap i fagforeninger og organisasjoner. På bakgrunn av dette er det særdeles viktig å lese all dokumentasjon man har fått i sammenheng med disse medlemskapene.

Hvilke selskaper tilbyr innboforsikring? Banker også?

At stadig flere banker også tilbyr forskjellige forsikringsordninger faller litt naturlig. Disse lett kan kombineres med de tjenestene de allerede tilbyr. Samtidig som det kan være mer oversiktlig å ha alt i en og samme portefølje hos en enkelt aktør fremfor å spre det over flere. Å samle alt kan også ha en prisgunstig effekt og utløse gode rabatter i og med det styrker kundeforholdet. Ulempen er imidlertid at de gode rabattene kan falle bort ved skifte av bankforbindelse. Også utmelding av fagforening i forbindelse med jobbskifte kan påvirke. Og da må man likevel ut og finne en ny aktør til forsikringene sine.

På den annen side er det nå også flere forsikringsselskaper som tilbyr regulære banktjenester. Dette gir forbrukeren gode kort på hånden med tanke på forhandlinger, både hva pris og tjenestetilbud angår. Dette da hver enkelt kunde benytter seg av et bredere spekter av tjenester enn om de bare har forsikringer eller rene banktjenester.

Ulempen med dette igjen, er at man som kunde får betraktelig flere faktorer å forholde seg til ved et eventuelt skifte av selskap. Helt uavhengig om det er forsikring- eller banktjenester man ønsker. For ikke bare skal man vurdere hvilke forsikringer man ønsker. Man må også forhøre seg om hva de dekker, både med og uten banktjenester i tillegg. For ikke å snakke om de tilfellene hvor det også er eventuelle lån involvert kan det virkelig være litt av en utfordring i finne den aller beste løsningen uten å skulle gå på noen form for kompromiss på noen punkter.

Hvilke selskaper tilbyr innboforsikring?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!