Hvem skal innboforsikringen stå på? Dette kan være lurt å tenke gjennom.

De aller fleste håpefulle vil på et eller annet tidspunkt i livet søke ut av foreldrenes lune rede og stifte bo på egenhånd. Enten alene, sammen med en eller flere venner, i kollektiv, eller kanskje med en kjæreste eller ektefelle. Felles for alle disse scenariene er at uansett hvilken type boforhold som skal etableres. Så vil det i de aller fleste tilfeller kreve at det samles en del interiør og møbler, også kalt innbo.

Dette innboet vil etter hvert opparbeide seg til å representere en viss verdi, og når denne verdien blir stor nok, bør den forsikres slik at et potensielt tap minimeres så mye som mulig dersom uhellet på en eller annen måte skulle være ute. Bor man alene eller sammen med ektefelle er dette uproblematisk, men hva hvis man bor sammen med en eller flere venner? Eller en samboer med særeieavtale? Hvem skal da tegne og stå for en eventuell innboforsikring?

Hvem skal innboforsikringen stå på? Juridiske betraktninger

Rent juridisk vil en innboforsikring gjelde alt innbo på en fastsatt adresse, dersom dette deles av beboerne som er registrert der. Hvilket i teorien betyr at to gode venner som deler en leilighet skal kunne klare seg med kun en enkelt innboforsikring. Her opererer imidlertid forsikringsselskapene med litt forskjellig praksis. Så det kan lønne seg å forhøre seg før man eventuelt tegner en innboforsikring på disse vilkårene.

Er man et samboerpar som deler adresse stiller det seg annerledes. Da er man sidestilt med ektepar og det holder at den ene parten tegner innboforsikring. På samme måte vil en innboforsikring dekke hjemmeboende barn som også er folkeregistrert på samme adresse.

Bor man flere personer på samme adresse, men i separate boenheter, bør disse ha hver sine innboforsikringer. Her finnes det også enkelte unntak. For eksempel hvis det er en familie med enten foreldre eller barn som bor i egen boenhet på samme adresse.

En annen ting som kan være verdt å merke seg, er at dersom man er en familie med barn som studerer og bor utenfor hjemmet i studietiden, men fortsatt er folkeregistrert på foreldrenes adresse, så vil en innboforsikring også dekke barnets innbo der vedkommende bor når det ikke er hjemme.

Hvem skal innboforsikringen stå på? Ektepar og særeie

Ektepar med spesielle særeieavtaler kan også med fordel konsultere forsikringsselskapet før en av partene tegner innboforsikring. Dette for å sikre seg at den dekker begge partenes innbo og løsøre dersom et eventuelt uhell skulle være ute. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor partene ønsker særeie av økonomiske årsaker, som for eksempel ved arv som av forskjellige årsaker ikke ønskes delt i boet eller medbragt formue inn i ekteskapet. I disse tilfellene kan det hende en delt forsikring vil være den beste løsningen.

Hvem skal innboforsikringen stå på?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!