Innboliste! Det er så viktig!

Noe av det første man bør tenke på etter å ha tegnet seg en innboforsikring, er å lage en solid oversikt over alt hva man eier. Slik blir arbeidet med å identifisere gjenstandene med tanke på en eventuell erstatning i ettertid blir betraktelig lettere for alle parter. Det er dette vi kaller en innboliste.

Et godt utgangspunkt er å lese nøye gjennom vilkårene i forsikringsavtalen. Så unngår man å lage lister over ting som likevel ikke vil være dekket. Videre bør man kategorisere gjenstandene da dette både gjør registreringsarbeidet betraktelig lettere. Det blir da også mer oversiktlig for den som skal utbetale erstatningen. Har man en god og detaljert oversikt, styrker det også troverdigheten ovenfor forsikringsselskapet. Det er her Innbo24 kommer inn i bildet. Det er dette vi kan!

Innboliste – hvordan komme i gang?

Eksempelvis bør man lage listen rom for rom, hvor alle eiendelene registreres og skrives ned. Få gjerne med informasjon om hvor de er kjøpt og til hvilken pris. Ta gjerne også bilder og spar på kvitteringene i den grad de finnes.

Begynner man på kjøkkenet bør man skrive ned hva slags hvitevarer som finnes der, typebetegnelsen på disse og eventuelt et serienummer. Så kan man skrive ned alle småtingene som for eksempel bestikk, kjøkkenmaskiner og annet som finnes der.

I stue har man kanskje et fjernsyn, dekodere til enten kabel-tv eller internett. Datamaskiner, stereoanlegg og ikke minst møbler. Det samme med soveværelser og andre oppholdsrom. Her kan det imidlertid være vanskelig å sette verdi på alle gjenstander da flere ikke har en reell verdi. Men det vi kaller en affeksjonsverdi. Dette kan til dels være arvegods, ting barna har laget på skolen eller andre gaver.

Når listen er ferdig kan det være lurt å gå gjennom den enda en gang for å se om det er noe man har glemt, og den bør oppbevares på et sikkert sted, men likevel lett tilgjengelig slik at man hele tiden kan oppdatere den om nødvendig. Tidligere var en bankboks et slikt sted, men i dag vil en digital løsning være et bedre alternativ, også med tanke på oversendelse til forsikringsselskapet dersom uhellet skulle være ute.

Innboliste og dens betydning

Skulle uhellet først være ute, og man kontakter forsikringsselskapet i den forbindelse, vil noe av det første de ber om være en oversikt over hvilke eiendeler som skal erstattes, og hvilken verdi de har hatt. Da kommer listen godt med, for ikke bare behøver man å huske hva man eide, men ved å ha en slik oversikt klar allerede før uhellet oppstår sparer man mye tid i ettertid. Hvilket igjen kan medføre betraktelig kortere behandlingstid før en eventuell utbetaling.

Videre kan en slik liste over alle eiendeler med verdi også brukes til andre ting. For eksempel med tanke på arveoppgjør når den tid kommer da det letter arbeidet for etterkommerne å se hva som finnes i boet, hvilken verdi det har, og hvordan det kan fordeles arvingene seg imellom.

Hva skal man med en innboliste?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!