Hva dekkes ikke av innboforsikring? Det spørsmålet hører vi ofte! De aller fleste av dagens innboforsikringer har en svært bred dekningsgrad. Det er nesten ikke den ting de ikke dekker. Alt fra matvarer i fryseren til bagasje på reise er på en eller annen måte dekket inn av en innboforsikring. Men det finnes unntak! Selv om man i utgangspunktet skulle tro det finnes det faktisk en del ting som ikke dekkes av innboforsikringen.

Hva dekkes ikke av innboforsikring – eksempler

Eksempelvis vil ikke innboforsikringen dekke tyveri av gjenstander utenfor hjemmet dersom disse er oppbevart på en slik måte at det kan regnes som grov uaktsomhet eller på annen måte ha vært en situasjon der man burde forstå at tingene vil kunne bli stjålet. Dette kan være hvis man parkerer en tilhenger ulåst i en mørk bakgate i et lugubert strøk av byen, eller unnlater å låse sykkelen sin ved hensettelse alle andre steder enn hjemme. Kort forklart: sunn fornuft vil hjelpe deg, og det er lov å bruke hodet. Da unngår man kanskje problemene før dem kan oppstå.

Videre vil en eventuell båt være forsikret så lenge den står lagret hjemme, men ikke hvis den ligger i havn. Da må man ha en egen forsikring for å dekke dette igjen. Det samme gjelder uregistrerte kjøretøy som i enkelte tilfeller kan være dekket av en innboforsikring, mens de i andre tilfeller ikke er det. Her bør man forhøre seg hos forsikringsselskapet hvilke betingelser som gjelder og om man eventuelt bør tegne egen forsikring på disse tingene som befinner seg litt i grnseland hva innboforsikring angår.

Hva dekkes ikke av innboforsikring – brann og vannskade

Vanligvis dekker de fleste innboforsikringene alt som har med brann og vannskader å gjøre. Men også her finnes det en del unntak. Der innboforsikringen vanligvis dekker skader ved for eksempel lynnedslag, brann eller annen sotskade i forbindelse med fyring eller det elektriske anlegget i boligen, er det likevel ikke alltid dette er tilfellet. Mange innboforsikringer dekker ikke skader som er selvforskyldt eller på annen måte fremprovosert ved grov uaktsomhet. Typisk kan dette være røykskader på innbo, møbler og annet løsøre i boligen. Noen eksempler på dette: Sovnet fra pizzaen i stekeovnen, eller at man glemmer potetene på komfyret slik at disse tørrkoker.

Har man selv gjort endringer på det elektriske opplegget i boligen og det oppstår skade som en direkte følge av dette? Dette vil også kunne føre til avkortning i forsikringsutbetalingen. Eller hvis man selv har utført rørleggerarbeid eller på annen måte har opptrådt uaktsomt slik at lekkasjer har oppstått og påført boligen enten fuktskader eller andre vannskader.

Hva dekkes ikke av innboforsikring?

Mer lesestoff om innboforsikring:

Opprett en konto og kom i gang!